Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 r. zawarł umowę ramową (UmowaRamowa) dotyczącą realizacji Programu budowy mieszkań „Allmänyttans Kombohus” na terenie Szwecji(Program). Zamawiającym jest Sveriges Allmännytta AB (fd SABO) z siedzibą w Sztokholmie (Zamawiający). Umowa Ramowa przewiduje możliwość zlecenia Emitentowi w trybie odrębnych zamówień czynności związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem pod klucz standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej w ramach programu budowy mieszkań „Allmänyttans Kombohus” (Inwestycja).

Załączniki: