Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2020 r. spółka zależna od Emitenta, Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Podwykonawca), zawarła z MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z siedzibą w Krakowie (Generalny Wykonawca) umowę podwykonawczą (Umowa) na kompleksowe wykonanie obiektów mostowych w ramach inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: Węzeł „Łomża Południe” (z Węzłem) – Węzeł „Łomża Zachód” (bez Węzła), na długości około 7,186 km [S61] + DK 63[GP] 8,907 km” (Inwestycja). Podmiotem zamawiającym dla ww. projektu jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez GDDKiA Oddział w Białymstoku (Zamawiający).

Załączniki: