W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2019 w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z RDM Management Konstancin I sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna oraz do raportu bieżącego nr 46/2019 informującego o zawarciu aneksu nr 1 do Umowy, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 marca 2020 r. podpisał aneks nr 2 do Umowy (Aneks), mocą którego Strony ponownie zmodyfikowały treść warunku wejścia Umowy w życie.

Załączniki: