W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 z dnia 30 marca 2020 r. na dzień 2 kwietnia 2020 r.

Załączniki: