Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 18 lutego 2020 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy (Umowa) na realizację I etapu inwestycji hotelowej w technologii modułowej w Olszówce w gminie Mszczonów.

Załączniki: