Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. na dzień 12 czerwca 2008 r. na godz. 10 w siedzibie spółki.

Załączniki: