Działając zgodnie z &34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 październiak 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd UNIBEP S.A. przekazuje informację nt. rejestracji w KDPW praw do akcji (PDA) UNIBEP S.A.

Załączniki: