Zarząd UNIBEP S.A. (emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym dokonany został ostateczny przydział Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej.

Załączniki: