Zarząd Spółki UNIBEP S.A. informuje o przystąpieniu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji. Od 17.03.2008 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji wynikających z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z wykorzystaniem systemu ESPI. Operatorami systemu są Paweł Miszczuk, Natalia Michaluk.

Załączniki: