W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w przedmiocie zawarcia ze SZWEDZKA E Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu DE inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 4 maja 2022 r. od Zamawiającego pisemnego zlecenia rozpoczęcia robót.

Załączniki: