W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 oraz kolejnych dotyczących zawarcia umowy na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś z Triniti Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnie (Zamawiający), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 5 lipca 2019 r. aneksu (Aneks) zmniejszającego zakres przedmiotu umowy i w konsekwencji wynagrodzenie Emitenta o kwotę ok. 2,88 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 12,2 mln zł netto.

Załączniki: