Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy Al. Gen. W. Sikorskiego w Warszawie.

Załączniki: