Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Mikołajczyka na stanowisko członka Zarządu Spółki na obecną V kadencję Zarządu Unibep S.A. ze skutkiem od dnia 1 maja 2018 r.

Załączniki: