Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 22 lipca 2022 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką Fama Development Spółka z o.o. Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu [Fama] a bankiem PKO Bank Polski S.A. [Bank] umowy kredytu inwestorskiego [Umowa 1] na kwotę 121,2 mln zł [Kredyt Deweloperski] oraz umowy odnawialnego kredytu obrotowego na finansowanie podatku VAT [Umowa 2] w wysokości 5,0 mln zł [Kredyt na VAT] [łącznie Kredyty].

Załączniki: