Relacje inwestorskie

Data:
15.06.2020
Miejsce:
17-100, Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19
Address:
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19, Polska
Website:
http://www.unibep.pl

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Więcej TUTAJ

Unia europejska