Relacje inwestorskie

Data Opis
listopad 2022
15.11.2022 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.
sierpień 2022
31.08.2022 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.
maj 2022
30.05.2022 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. r.
kwiecień 2022
07.04.2022 Skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
listopad 2021
15.11.2021 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
sierpień 2021
31.08.2021 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r.
lipiec 2021
12.07.2021 Dzień wypłaty dywidendy
01.07.2021 Dzień dywidendy
czerwiec 2021
17.06.2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
01.06.2021 Dzień rejestracji na ZWZA za rok 2020
maj 2021
31.05.2021 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
kwiecień 2021
21.04.2021 Spotkanie z analitykami po publikacji raportu za rok 2020
20.04.2021 Publikacja raportu rocznego jednostkowego za 2020 rok
20.04.2021 Publikacja raportu rocznego skonsolidowanego za 2020 rok
listopad 2020
16.11.2020 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
sierpień 2020
31.08.2020 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r.
31.08.2020 Pасширенный сводный квартальный отчет за I полугодие 2020
czerwiec 2020
15.06.2020 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
maj 2020
15.05.2020 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
kwiecień 2020
02.04.2020 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2019 r.
02.04.2020 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
marzec 2020
30.03.2020 Separate annual report for 2019
30.03.2020 сводный годовой отчет за 2019
listopad 2019
15.11.2019 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
sierpień 2019
29.08.2019 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.
czerwiec 2019
12.06.2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP SA
maj 2019
15.05.2019 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
kwiecień 2019
02.04.2019 Spotkanie z analitykami dot. wyników finansowych Unibep SA i Grupy Kapitałowej Unibep za rok 2018
marzec 2019
28.03.2019 Jednostkowy raport roczny za 2018 r.
28.03.2019 Skonsolidowany raport roczny za 2018 r.
luty 2019
28.02.2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP SA
listopad 2018
15.11.2018 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
sierpień 2018
31.08.2018 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.
czerwiec 2018
13.06.2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP SA
maj 2018
15.05.2018 rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
marzec 2018
30.03.2018 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.
30.03.2018 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2017 r.
listopad 2017
15.11.2017 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
sierpień 2017
28.08.2017 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r.
czerwiec 2017
13.06.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP SA
maj 2017
16.05.2017 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.
marzec 2017
21.03.2017 Prezentacja wyników za rok 2016 - spotkanie dla analityków i osób zainteresowanych
14.03.2017 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2016 r.
14.03.2017 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
listopad 2016
09.11.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016r.
sierpień 2016
25.08.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016r.
maj 2016
18.05.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unibep SA
12.05.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.
marzec 2016
16.03.2016 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2015
16.03.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015
Unia europejska