Inwestor: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Charakterystyka obiektu

18 670 m2 łączna powierzchnia zabudowy

11 559 m2 powierzchni zieleni istniejącej i projektowanej

Hala produkcyjna:

5 248 m2 powierzchni użytkowej

44 918 m3 kubatury

153,80 m długości

35,81 m szerokości

10,44 m długości