Inwestor: Selvaag Bolig Formtoppen AS

Charakterystyka obiektów

  • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 474 m2
  • Liczba budynków: 14
  • Liczba mieszkań: 106
  • Liczba modułów: 230