Polityką firmy jest kształcenie absolwentów i prowadzenie ich, towarzyszenie w osiąganiu coraz wyższych szczebli kariery. Na każdym etapie rozwoju pracownika wspieramy go odpowiednimi szkoleniami i działaniami wspomagającymi samorealizację zawodową.

W corocznie tworzonym planie szkoleń, określonym na podstawie potrzeb zebranych z poszczególnych działów Spółki, uwzględniamy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, dotyczące czterech podstawowych zagadnień:

  • szkolenia merytoryczne — dają one konkretną, „twardą” wiedzę i w zależności od działu dotyczą zagadnień prawnych, księgowo–finansowych, logistycznych, czy administracyjnych. Najczęściej dotyczą one jednak wiedzy budowlanej, potrzebnej naszej kadrze inżynierskiej i innym pracownikom technicznym.
  • szkolenia rozwoju osobistego — kształcące „miękkie” zdolności, takie jak przywództwo, zarządzanie czasem, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów czy umiejętność negocjacji.
  • szkolenia informatyczne — w zależności od potrzeb zapoznajemy pracowników z oprogramowaniem niezbędnym do pracy. Najczęściej dotyczy to pakietów biurowych lub programów technicznych do kosztorysowania, projektowania, zarządzania harmonogramem budowy, a także programów graficznych. Organizujemy również szkolenia wewnętrzne prowadzone przez naszych informatyków.
  • szkolenia językowe — organizujemy szkolenia dopasowane do poziomu zaawansowania i miejsca pracy danej osoby. Współpracujemy z kilkoma szkołami językowymi, które prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe na terenie firmy (w biurze i na budowie), bądź też we własnej siedzibie. Nauka dotyczy głównie języka angielskiego, dodatkowo prowadzone są też zajęcia z języka norweskiego.

Wspieramy pracowników w planowaniu kariery poprzez oceny wstępne po okresie próbnym i coroczne oceny okresowe, w trakcie których przełożony z podwładnym ustalają możliwości i potrzeby szkoleniowo–zawodowe ocenianego. Działania te wspomaga specjalista z działu kadr, który też regularnie odwiedza pracowników, monitorując i identyfikując potencjał rozwojowy kadry.

Regularnie wybieramy kadrę rezerwową, czyli pracowników planowanych do awansu na stanowiska kierownicze, którym zapewniamy pakiet szkoleń przygotowujących do tej roli. Obejmuje on szkolenia rozwijające kompetencje przywódcze, objaśniające zagadnienia prawne i BHP, zapoznające z problematyką finansowo-budżetową, a także szkolenia techniczne.


Ludzie są największą wartością w naszej firmie.