Unibep SA oferuje atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty wachlarz świadczeń dodatkowych. Wynagrodzenie podstawowe wzbogacone jest o różne rodzaje premii — comiesięczną premię regulaminową, premię obiektową dla kadry inżynierskiej, będącą wypracowanym zyskiem na danej realizacji oraz premię rzeczową za wykonanie dodatkowych zleconych zadań.

Pracownicy uzyskują też dodatkowe świąteczne świadczenia finansowe, a także nagrody rzeczowe za osiągnięcia oraz jubileuszowe.

Ponieważ prowadzimy inwestycje na terenie całego kraju i za granicą, zapewniamy zakwaterowanie i dojazdy pracownikom oddelegowanym oraz zwracamy koszty w tym zakresie. Kadrze kierowniczej dajemy do dyspozycji samochody służbowe i inne narzędzia pracy (laptop, telefon służbowy).

Dzieciom pracowników dofinansowujemy zakup podręczników, wyjazdy na wypoczynek, a także fundujemy paczki świąteczne. W Spółce działa kasa zapomogowo–pożyczkowa, która umożliwia doraźną pomoc finansową zainteresowanym pracownikom. Udzielamy również niskooprocentowanych pożyczek na zakup mieszkań wybudowanych przez firmę Unibep.

Doceniamy pracowników pragnących podwyższać swoje kwalifikacje, dofinansowując studia wyższe, kursy dodatkowe i egzaminy w celu zdobycia uprawnień budowlanych.

Dbamy też o zdrowie pracowników, oferując im prywatną opiekę medyczną grona specjalistów. Umożliwiamy również przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie.


Ludzie są największą wartością w naszej firmie.