Unibep SA podpisała umowę z Mondi Warszawa Sp. z o.o. na przebudowę i rozbudowę hali magazynowo-produkcyjnej w Mszczonowie. Wartość kontraktu wynosi 164 mln zł netto. To kolejny duży kontrakt, który spółka Unibep zrealizuje w segmencie budownictwa przemysłowo-energetycznego.

Mondi Warszawa jest producentem opakowań papierowych i tekturowych. Znaczący rozwój firmy w ostatnim czasie spowodował potrzebę zwiększenia powierzchni użytkowej hali produkcyjnej oraz rozbudowę parku technologicznego a także wymianę na nowszą części obecnie eksploatowanych urządzeń i technologii. Aktualnie powierzchnia istniejącej  hali liczy 20 tys. m2, po rozbudowie osiągnie wielkość 49 tys. m2.

Unibep SA jako generalny wykonawca w formule „pod klucz” jest odpowiedzialny za kompleksowe wykonanie prac projektowych i budowlanych w tym: wykonanie kompletnego projektu wykonawczego wielobranżowego, dostawy i wykonanie robót w zakresie budowlanym, konstrukcyjnym, instalacyjnym. Do zadań spółki należy wybudowanie całej infrastruktury towarzyszącej zakładowi produkcyjnemu, m.in. parkingi, drogi dojazdowe (połączyć je z istniejącymi drogami), zbiornik przeciwpożarowy. Co ważne, Unibep SA oprócz rozbudowy hali produkcyjnej przeprowadzi remont w istniejącej części zakładu.

 

Prace budowlane będą prowadzone w czynnym zakładzie

"W pierwszej kolejności zajmiemy się dobudowaniem nowej części do już istniejącej hali. Dopiero po całkowitym przygotowaniu powierzchni użytkowej oraz wyposażeniu jej w niezbędny sprzęt i technologię będziemy mogli rozpocząć prace w starej hali: renowacja i remont wyeksploatowanych powierzchni, montaż nowych urządzeń technologicznych w tym układ kotła technologicznego, układu wytwórczego sprężonego powietrza itd. wyjaśnia Marcin Zawada, Kierownik Kontraktu w Unibep SA, i dodaje: Największym wyzwaniem, któremu będziemy musieli sprostać jest prowadzenie prac budowlanych w czynnym zakładzie produkcyjnym, wśród aktywnych maszyn i pracowników. Dlatego musimy odpowiednio zaplanować prace tak, żeby nie stwarzać zagrożenia dla sprzętu, procesu produkcyjnego, pracowników hali a także zabezpieczyć zespół pracujący przy budowie".

Przygotowanie placu budowy rozpocznie się po 18 kwietnia 2022 roku. W lipcu zaczną się prace realizacyjne, które zakończą się w III kwartale roku 2023.

 

Unibep buduje dla przemysłu i energetyki

Z roku na rok w sprzedaży Unibep SA rośnie udział budownictwa przemysłowego i energetycznego. Rok 2021 był ważny dla spółki przez pryzmat działań związanych głównie z pozyskaniem kolejnych umów na realizację obiektów w tym segmencie budownictwa. Nadal rozwijane są także struktury do realizacji zadań w tym kierunku.

"Umowę z Mondi Warszawa to kolejny duży kontrakt, który zrealizujemy w segmencie budownictwa energetyczno-przemysłowego. Cieszymy się, że coraz więcej inwestorów wybiera nas na GW w tego typu projektach. Z drugiej strony nie dziwi nas ich wybór, ponieważ w naszym portfolio znajduje się już kilka poważnych inwestycji, bardzo wymagających pod względem technologii i wykonawstwa – stwierdził Przemysław Janiszewski, Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep SA, i dodał: Tutaj należy wymienić chociażby budowę nowego kompleksu Olefin III w zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku, czy też projekt polegający na dostosowaniu źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Spółka Unibep jest zaangażowana również w wybudowanie kompleksu „Polimery-Police” – największej inwestycji w segmencie przemysłowym obecnie realizowanej w Polsce. Co więcej, w poprzednich latach ukończyliśmy duże projekty dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA. Aktualnie na rynku zachodzi duża zmiana – potencjalni klienci coraz częściej oczekują, że wykonawca przyjdzie do nich z kompleksową usługą. Dlatego głównym celem jaki chcemy osiągnąć w biznesie energetyczno-przemysłowym jest realizacja tzw. inwestycji „pod klucz”, z całą wymaganą technologią".

 

Na zdjęciu od lewej:  Andrzej Archacki - Dyrektor Regionalny Mondi sp. z o.o., Przemysław Janiszewski - Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego w Unibep SA.