14 grudzień 2021

Unibep SA wchodzi w segment budownictwa energetycznego

Blisko 42 mln zł brutto – taka jest wartość kontraktu podpisanego 14 grudnia przez Energetykę Cieszyńska Sp. z o.o. z Unibep SA. Umowa dotyczy dostosowania źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska. To pierwsza umowa Unibep SA w segmencie budownictwa energetycznego.

Unibep SA jako generalny wykonawca m.in. opracuje kompletną dokumentację projektową, zapewni całość usług związanych z realizacją kontraktu, w tym dostawę i roboty budowlano-montażowe przy zabudowie trzech kotłów wodnych olejowo-gazowych: Kw-14 i Kw-15, Kw-16 o mocy 14,2 MWt każdy, wraz z wymaganą infrastrukturą w zakresie gospodarki olejem opałowym, doprowadzeniem gazu do kotłów i wyprowadzeniem ciepła z nowego źródła.

Generalny wykonawca wykona także wszystkie prace budowlane związane z nowymi funkcjonalnościami budynków poddanych przebudowie, czy modernizacji.

- To nasz historyczny projekt i pierwszy podpisany w ramach nowego segmentu energetyczno-przemysłowego, który formalnie w Unibep SA funkcjonuje od niedawna – mówi Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA. – Tym samym Unibep SA aktywnie włącza się w transformację energetyki w naszym kraju. Jest to krok ku dywersyfikacji oferty naszej spółki w szeroko pojętym obszarze budownictwa. W spółce zostali zatrudnieni eksperci i doświadczeni menedżerowie, których celem jest rozwój budownictwa energetyczno-przemysłowego.

- Nowy segment działalności budownictwa w Unibep SA będzie obejmował m.in. budowę spalarni, kogenerację, ciepłownicze systemy rozproszone, rozruchy, czyszczenie systemów. Na dzień dzisiejszy nowy segment działalności będzie rozwijany w strukturach spółki – dodaje Przemysław Janiszewski, Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep SA, odpowiedzialny za rozwój segmentu. - Widzimy realną szansę na intensywniejsze włączenie się Grupy Unibep w transformację w kierunku krajowej gospodarki zero- i niskoemisyjnej.  

Według umowy, Energetyka Cieszyńska po przebudowie ma ruszyć za niecały rok – termin realizacji inwestycji ustalono na dzień 30 listopada 2022 r.

Realizacja w Cieszynie wpisuje się w segment modernizacji krajowego rynku elektrociepłowni, na którym rozpoczął się proces transformacji energetycznej, związany z koniecznością odejścia od spalania węgla kamiennego. Według szacunków, potencjał tego rynku to ponad 400 elektrociepłowni w skali kraju.

Na zdjęciu: Przemysław Janiszewski - Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep SA