26 kwiecień 2016

Nasza oferta na S8 wybrana, umowa podpisana

Nasza oferta na S8 wybrana, umowa podpisana

Konsorcjum złożone z Unibep SA i PORR Polska Infrastructure SA złożyło najtańszą ofertę na budowę ostatniego z mazowieckich odcinków drogi ekspresowej S8 realizowanych przez Oddział GDDKiA w Białymstoku.

Przetarg dotyczył fragmentu S8 - od węzła Poręba (bez węzła) - do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Wykonawca gotowy jest zrealizować 16-kilometrowy odcinek za 404.46 mln zł. Otwarcie ofert nastąpiło 12 listopada 2015 r.

Podpisanie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku na realizację umowy miało miejsce 17 lutego 2016 r. Już niebawem nasi drogowcy rozpoczną prace na S8.