28 maja 2021 roku konsorcjum firm w składzie Unibep PPP Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider) oraz Unibep SA z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Partner) zawarło umowę z Gminą Małkinia Górna (Partner Publiczny) na realizację zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”. To pierwsza w historii tego typu umowa podpisana przez Grupę Unibep. Jest to także pierwsza w Polsce umowa w formule PPP na mieszkania komunalne.

Zgodnie z kontaktem Unibep SA zaprojektuje i wykona w technologii modułowej budynek komunalny, w którym znajdą się 44 lokale  mieszkalne. Budynek znajdzie się na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Małkinia Górna. Po wybudowaniu spółka będzie świadczyła usługi utrzymania dla inwestycji.   

Wkładem własnym gminy jest udostępnienie nieruchomości gruntowych, na których realizowana będzie inwestycja. Finansowanie inwestycji zostanie zapewnione przez Grupę Unibep w postaci środków własnych lub finansowania zewnętrznego.

W ramach realizacji umowy wyróżnić można dwa etapy:

- Etap Robót, który potrwa 24 miesiące od dnia zawarcia umowy

- Etap Utrzymania – trwający 120 miesięcy od dnia zakończenia Etapu Robót

Łączna wartość  wynagrodzenia  wynosi ok. 9,1 mln zł netto. Wynagrodzenie będzie płatne odrębnie za Etap Robót oraz za Etap Utrzymania w równych miesięcznych ratach przez okres kolejnych 10 lat, począwszy od zakończenia Etapu Robót.

Inwestycja zostanie wykonana w technologii drewnianej, a produkcja budynku zrealizowana w Fabryce Domów Modułowych Unihouse SA w Bielsku Podlaskim.