25 maj 2021

Grupa Unibep: Dobre wyniki za I kwartał 2021 r.

W I kwartale 2021 r. Grupa Unibep wypracowała zysk netto na poziomie ok. 9,5 mln zł (w ub. roku w tym samym terminie - 3,2 mln zł), przy sprzedaży na kwotę ok. 307 mln zł (w ub. roku w tym samym terminie - 347 mln zł) – takie są wstępne, szacunkowe dane, które zostały upublicznione wczoraj wieczorem.

W ocenie zarządu spółki na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w segmencie działalności deweloperskiej Grupy Kapitałowej Unibep.

„Zaprezentowane dane finansowe stanowią wstępne dane uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy, według najlepszej wiedzy Zarządu, na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na zaprezentowane pozycje po dniu opublikowania zaprezentowanych danych finansowych” – czytamy w raporcie.

Publikacja raportu, w którym znajdą się wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku, została zaplanowana na 31 maja.