19 maj 2021

PORR i Unibep wybudują ważny odcinek S19

Umowa na zaprojektowanie i budowę kolejnego fragmentu drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim podpisana. Tym razem do realizacji przeszedł odcinek Krynice (DK65) – Dobrzyniewo – Białystok Zachód (S8). Zrealizuje go konsorcjum w składzie PORR SA z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Partner Konsorcjum).

Ten fragment S19 jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia łączącego państwa bałtyckie, poprzez Białystok, Lublin i Rzeszów, z południem Europy.

Zamawiającym jest Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Wartość kontraktu wynosi ok. 329,8 mln zł netto (tj. ok. 405,6 mln zł brutto), z czego wynagrodzenie Unibep SA wynosi ok. 164,9 mln zł netto. Termin realizacji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych)

Szlak Via Carpatia otwiera gospodarczo regiony Polski wschodniej. Podpisana dzisiaj umowa zapewni dobrą komunikację wokół Białegostoku. Jest to kolejna umowa na realizację tej drogi ekspresowej w woj. podlaskim - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Odcinek, który będzie projektowany i budowany ma ok. 10,2 km długości i na północy, w rejonie miejscowości Krynice, włącza się w istniejącą drogę krajową nr 65 Ełk - Białystok. Od zachodu omija stolicę województwa, aby na funkcjonującej drodze ekspresowej S8 (na planowanym węźle Białystok Zachód) połączyć się z odcinkami S19 będącymi już w realizacji (również w systemie Projektuj i buduj):

- Białystok Zachód - Księżyno,

- Księżyno - Białystok Południe

- Białystok Południe - Ploski

- Ploski - Haćki (niedaleko Bielska Podlaskiego)

Wszystkie wymienione odcinki drogi ekspresowej S19, od Krynic na północny zachód od Białegostoku, aż po Haćki koło Bielska Podlaskiego, tworzą podlaski fragment Via Carpatii, który jest już fazie w realizacji. Łączna długość tych odcinków to 56,4 km (oś północ - południe).

Odcinek Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód, choć nie długi, to jest jednak bardzo ważny. To w ramach tego zadania powstanie węzeł Białystok Zachód (typ WA pełna koniczyna), łączący dwie drogi ekspresowe – powstającą S19 z istniejącą S8. W ramach budowy węzła wykonana będzie też przebudowa S8 na długości około 1,9 km.

Zadanie obejmować będzie też budowę 13 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów - nad rzeką Supraśl i rzeką Białą, a także wiaduktu kolejowego nad torami Białystok - Ełk.

Droga ekspresowa S19 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę (z rezerwą terenu pod trzeci pas) i będzie przystosowana do obciążeń 11,5 t/oś. Rodzaj konstrukcji nawierzchni wybierze wykonawca.

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na III kw. 2022 r., a budowa na lata 2022-2024.

To kolejny odcinek S19, który będziemy realizowali. Jak już informowaliśmy, oferta na budowę odcinka trasy  S19 Via Carpatia na odcinku Ploski-Haćki - złożona przez konsorcjum firm: Unibep, Budrex i Value Engineering – została wybrana przez GDDKiA jako najkorzystniejsza. Wartość kontraktu to 305,4 mln zł brutto.

Na odcinku Ploski - Haćki o długości 8,89 km będzie 13 dużych obiektów inżynierskich oraz 14 przepustów które będą pełnić funkcję przejść dla zwierząt jak również funkcję przeprowadzania cieków. Zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (para) - Haćki Wschód i Haćki Zachód.  Powstanie także prawie 215-metrowy most na rzeczką Orlanka i jej terenami zalewowymi. 

​​​​​​​Cała przyszła trasa S19, która będzie biegła wzdłuż wschodniej granicy Polski jest elementem międzynarodowej trasy Via Carpatia z północy na południe Europy i ma mieć w Polsce 580 km.