W czasie tradycyjnej, corocznej narady rocznej podsumowującej wyniki roku 2020 r. i omawiającej plany na rok 2021 r. krzyże zasługi za działalność na rzecz rozwoju innowacyjności polskiego sektora budowlanego oraz medale za długoletnią służbę otrzymali pracownicy Grupy Unibep. W sumie Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski uhonorował 10 osób.

W piątek, 5 marca 2021 r. w sali widowiskowej odnowionego Bielskiego Domu Kultury kadrze zarządzającej Grupy Unibep zostały wręczone odznaczenia, przyznane przez Prezydent RP Andrzeja Dudę. Bohdan Paszkowski przed wręczeniem odznaczeń podziękował wszystkim wyróżnionym, zwrócił też uwagę na wagę branży budowalnej w rozwoju Podlasia i Polski. – Grupa Unibep to dobry przykład dla innych firm z naszego regionu. Ale sukces nie byłby możliwy, gdyby nie solidna i ciężka praca pracowników firmy. Dziękuję i gratuluję – mówił wojewoda podlaski.      

Na wniosek wojewody podlaskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju innowacyjności polskiego sektora budowlanego Prezydent RP przyznał kadrze zarządzającej Grupy Unibep (na zdjęciu od lewej):

Nagrodzeni krzyze int

  • Złoty Krzyż Zasługi Dariuszowi Skowrońskiemu,
  • Srebrny Krzyż Zasługi Leszkowi Gołąbieckiemu,
  • Brązowy Krzyż Zasługi Zbigniewowi Gościckiemu.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent RP na wniosek wojewody podlaskiego przyznał pracownikom Grupy Unibep (na zdjęciu od lewej):

Medale nagrodzeni int

  • Medal Złoty za Długoletnią Służbę - Grzegorzowi Owłasiukowi,
  • Medale Srebrne za Długoletnią Służbę: Grzegorzowi Czepielowi, Krzysztofowi Mikołajczykowi, Sławomirowi Moczydłowskiemu,
  • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: Piotrowi Kołodce, Andrzejowi Koziołowi, Tomaszowi Poskrobko.

Warto dodać, że tegoroczna narada Grupy Unibep z racji ograniczeń pandemicznych była prowadzona hybdrydowo – zdecydowana większość jej uczestników oglądała transmisję online.