10 kwiecień 2020

Nowe umowy na dwa projekty budowlane

9 kwietnia 2020 r. Unibep SA podpisała dwie umowy na realizację projektów budowlanych w Poznaniu oraz Policach.

 

Dla spółki z Grupy Unidevelopment zbudujemy dwa budynki o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych, gdzie znajdzie się łącznie 251 lokali mieszkalnych, 11 lokali usługowych oraz 259 miejsc garażowych. Wartość umowy wynosi ok. 67,6 mln zł netto.

9 kwietnia 2020 r. została także podpisana umowa z Hyundai Engineering Co., Ltd S.A. Oddział w Polsce na zrealizowanie projektu pn. „Budowa kompleksu Polimery Police, składającego się z instalacji PDH, instalacji PP, infrastruktury logistycznej PP wraz z instalacjami pomocniczymi, połączeniami międzyobiektowymi oraz terminala przeładunkowo-magazynowego” (Projekt Polimery Police). Wartość kontraktu wynosi ok. 11,64 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 52,8 mln zł netto według kursu NBP z dnia podpisania umowy.