Unibep SA uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej. To już II edycja projektu.

Jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego. Zostanie on osiągnięty  poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji. W ramach projektu zostaną zrealizowane misje gospodarcze, konferencje, seminaria i szkolenia. Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe, w tym kampania internetowa.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki: