03 czerwiec 2019

Awans Grupy Unibep na „Liście 500”

Grupa Unibep jest na 197. miejscu w rankingu „Lista 500 Rzeczpospolitej”. To awans o 6 miejsc w stosunku do roku ubiegłego.

XXI edycja Listy 500 dziennika "Rzeczpospolita", prezentującej największe polskie firmy pod względem przychodów za rok 2018, ukazała się 31 maja 2019 r. i była połączona z wręczeniem nagród wyróżnionym przedsiębiorstwom.

Możemy być dumni z coraz wyższej pozycji Grupy Unibep w tym zestawieniu – z roku na rok poprawiamy się w rankingu. Z podlaskich przedsiębiorstw wyprzedzają nas jedynie mleczni potentaci – Grupa Kapitałowa Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego oraz Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z Grajewa.

W podsumowaniu zestawienia, jego autorzy zwrócili szczególną uwagę na branże budowlaną – z jednej strony firmy budowlane szybko rosną, z drugiej strony znane są kłopoty branży z rosnącymi cenami materiałów i usług oraz brakiem rąk do pracy. Przypomnijmy, że w przypadku Grupy Unibep zarówno przychód, jak i wynik za rok 2018 był porównywalny do przychodów i zysku w roku 2017, co świadczy o stabilnej pozycji naszej spółki. 

Podobnie jak rok temu największą polską firmą jest PKN Orlen – jego przychód za rok 2018 wyniósł blisko 110 mld zł.