Grupa Unibep zakończyła pierwsze półrocze 2018 roku przychodami ze sprzedaży w wysokości 814 milionów złotych (+ 21 % rok do roku) i zyskiem netto na poziomie 24,5 milionów złotych (+ 67 % rok do roku). Wzrost zysku jest spowodowany dobrymi wynikami segmentu deweloperskiego. 

Branża budowlana stoi przed wieloma wyzwaniami. Z jednej strony rośnie produkcja budowlano-montażowa (+18,7% r/r, dane na dzień 1 lipca 2018 r.), jest dużo zamówień, wiele przetargów. Z drugiej - mocno spadają marże wykonawców, które są wynikiem rosnącej presji cenowej ze strony podwykonawców oraz istotnego, bo sięgającego nawet kilkunastu procent wzrostu płac i cen materiałów. Jeśli do tego dodamy brak pracowników, zwłaszcza wykwalifikowanych, to obecny obraz branży budowlanej nie napawa optymizmem.

Grupa Unibep także odczuwa złą sytuację na rynku – zgodnie w podpisanymi zobowiązaniami realizujemy kontrakty zawarte w latach 2016-2017, które nie przewidywały tak znaczącego wzrostu kosztów realizacji inwestycji. Pragnę dodać, że prowadzimy skuteczne negocjacje z inwestorami odnośnie waloryzacji wynagrodzenia za wykonane usługi, by pokryć straty z tym związane. Dotyczy to głównie generalnego wykonawstwa w kraju, gdzie większość umów podpisaliśmy z prywatnymi inwestorami.

Segment deweloperski Grupy Unibep znacząco poprawił swoją sprzedaż – w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosła ona 115 milionów złotych w stosunku do 22 milionów złotych w analogicznym okresie zeszłego roku. Obecnie Unidevelopment prowadzi budowę ponad 1000 mieszkań, z czego w tym roku zostanie przekazanych do użytkowania 235 mieszkań. Spółka konsekwentnie buduje bank ziemi – na rynku warszawskim i poznańskim w najbliższych latach będzie miała do zaoferowania blisko 2900 mieszkań.
Warto dodać, że w sierpniu Unidevelopment SA rozpoczął przedsprzedaż mieszkań w pierwszym projekcie deweloperskim w Bielsku Podlaskim. Generalnym wykonawcą inwestycji, która zostanie zbudowana w technologii realizowanej w Fabryce Domów Modułowych w Bielsku Podlaskim, jest Unihouse Oddział Unibep SA. Dla Unihouse jest to pierwsza realizacja osiedla mieszkaniowego w Polsce (do tej pory ponad 2200 mieszkań wybudowaliśmy w Norwegii i Szwecji) – fabryka opracowała produkt na rynek krajowy.

Pozostałe segmenty Grupy Unibep realizują sprzedaż i mają wyniki zgodne z przewidywaniami.

Generalne wykonawstwo za granicą realizuje projekty budowlane zgodnie z harmonogramami i aktywnie prowadzi akwizycję na rynku białoruskim i ukraińskim.

Pragnę dodać, że Oddział Infrastruktury Unibep SA rozwija swoją działalność na drogach wojewódzkich, krajowych i ekspresowych na terenie Polski północno-wschodniej, zarówno w konsorcjach, jak też samodzielnie. Praktycznie po zrealizowaniu w konsorcjum odcinka drogi ekspresowej S8, będziemy budować – także w konsorcjum - drogę ekspresową S61 na odcinku Szczuczyn – Węzeł Ełk Południe oraz przebudowywać ważny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (węzeł Porosły, od strony Warszawy). Rozpoczęliśmy także - już samodzielnie - pracę przy przebudowie istotnego skrzyżowania w Białymstoku, łączącego drogę wojewódzką z trasą ekspresową S8. Kontrakty są bezpieczne pod względem finansowym i realne do zrealizowania w założonych harmonogramach.

Portfel zamówień Grupy Unibep, w części budowlano-infrastrukturalnej, na koniec czerwca 2018 r. wynosi na kolejne okresy 2,1 mld zł. Od początku roku 2018 podpisaliśmy kontrakty o wartości ok. 1,2 mld zł. Mając na uwadze bezpieczny poziom portfela zamówień oraz skomplikowaną sytuację rynkową, selektywnie podchodzimy do nowych kontraktów. Dotyczy to wszystkich segmentów budownictwa.

Na koniec czerwca 2018 roku zatrudnienie w Grupie Unibep wynosiło 1468 osób (wzrost o ok. 5% r/r). Kontynuujemy strategię rozbudowy zespołu sił własnych. Takie działania pozwalają nam na zwiększenie niezależności i minimalizację ryzyka wzrostu cen usług podwykonawczych opartych na koszcie robocizny.

Pomimo wymagającej i dynamicznej sytuacji rynkowej kontynuujemy obrany kierunek rozwoju, konsekwentnie budujemy kompetencje w każdym segmencie budowlanym, z wielką uwagą podchodzimy do nowych kontraktów oraz dbamy o terminową realizację zleconych nam prac.

Obecnie celami nadrzędnymi dla całej kadry kierowniczej jest efektywne zarządzanie bieżącą działalnością w poszczególnych segmentach, budowanie bezpiecznego portfela zamówień na lata kolejne oraz dbanie o bezpieczeństwo finansowe Grupy Unibep.

Cały raport zarządu za I półrocze 2018 r. - TUTAJ