Inwestycję będzie realizować Konsorcjum firm: PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, Porr Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu oraz UNIBEP SA. 

6 sierpnia podpisano umowę na realizację kolejnego odcinka korytarza Via Baltica pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – Węzeł Ełk Południe”.

- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wspólnie z konsorcjantem musimy wykonać kompletną dokumentację projektową oraz uzyskać w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień i zezwoleń niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji - powiedział Marek Golecki, kierownik kontraktu Unibep SA.

Docelowo mają być 2 jezdnie po 2 pasy ruchu oraz pas awaryjny i drogi serwisowe w całym ciągu. Łączna długość odcinka ma wynosić 23,5 km. Okres realizacji inwestycji to 29 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03).

Wynagrodzenie Konsorcjum z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 568,7 mln zł netto, przy czym udział Unibep w
Konsorcjum został określony na 30 %, co odpowiada kwocie ok. 172,5 mln zł netto.

Inwestorem realizacji jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Na zdjęciu: Plan inwestycji.