22 marca 2018 r. prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zakończył Warbud SA, a rozpoczął Unibep SA. – Dziś nasze stowarzyszenie jest w innymi miejscu, o bezpieczeństwie mówi się coraz więcej w różnych kontekstach, ten temat jest przez wszystkich coraz bardziej zauważany i coraz istotniejszy. To zasługa wielu lat naszej wspólnej pracy – mówił Jerzy Werle, prezes zarządu Warbud SA.

To już kolejna zmiana – od czasów powstania Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwa, które miało miejsce w 2010 roku, to już czwarta prezydencja. Pierwszym liderem Porozumienia była Skanska, później przez dwa lata stowarzyszeniem kierował Budimex, zaś ostatnie dwa lata – Warbud SA. Porozumienie zwiększyło liczebność – z początkowych 7 generalnych wykonawców do 12 obecnie, jedna firma jest członkiem zrzeszonym. Porozumienie stało się liczącym partnerem w  kreowaniu zmian kultury bezpieczeństwa na polskich budowach.

- Możemy być dumni z naszej pracy, ale wiele jest jeszcze przed nami. Cały czas musimy tworzyć koalicje, by na budowach było coraz mniej wypadków, w tym wypadków śmiertelnych. Na szczęście, co pokazują statystyki, jest ich coraz mniej, ale naszym celem jest przecież „Zero wypadków na budowach”, więc zróbmy jeszcze więcej, by osiągnąć ten cel – dodawał Jerzy Werle.

Na spotkaniu podsumowującym prezydencję, prezes Warbudu podkreślał, że w obszarze bezpieczeństwa na polskim rynku budowlanym, Porozumienie jest jednym z najważniejszych stowarzyszeń, z liczącym się opiniotwórczym głosem. - Poprawiliśmy świadomość pracowników oraz podwykonawców, którzy zaczynają rozumieć standardy Porozumienia i pracować zgodnie z nim. Doprowadziliśmy do spadku akceptacji dla niebezpiecznego sposobu pracy na budowie, spowodowaliśmy, że wzrosła kultura pracy na budowach. Ale na medale jeszcze za wcześnie – tłumaczył Jerzy Werle.

Szefowie firm, którzy tworzą Porozumienie, zapoznali się także z nowymi projektami realizowanymi w ramach stowarzyszenia. Przede wszystkim ważne są zmiany w Kodeksie Budowlanym i Prawie Zamówień Publicznych. Porozumienie przedstawia propozycje rozwiązań prawnych, form egzekwowania bezpieczeństwa pracowników na budowie oraz większego zaangażowania inwestorów i urzędników na wysokim szczeblu w zmiany.  

Trwają rozmowy z ew. kolejnymi sygnatariuszami Porozumienia. W czasie spotkania zostały omówione założenia tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa (14-20 maja) oraz zaprezentowana aplikacja powypadkowa.

- Poprzeczka została zawieszona wysoko – powiedział Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA. – Głęboko wierzę w to, że razem, tak jak dotychczas, będziemy pracować na rzecz podniesienia kultury bhp w branży budowlanej. Od nas wszystkich zależy – na każdym szczeblu – byśmy pracowali w coraz bezpieczniejszej branży. Ale musimy wykonać mnóstwo pracy – zarówno wewnątrz naszych firm, jak też w otoczeniu branży budowlanej. Dziękuję za zaufanie i liczę na współpracę i pomoc.

Prezydencja Unibep SA potrwa do 2020 roku.

Na zdjęciu: W czasie spotkania Jerzy Werle, szef Warbudu (z prawej) dostał prezent – swoją karykaturę. Obok – Leszek Gołąbiecki, szef Unibep SA