Eugeniusz Pryzowicz z Unibepu SA otrzymał honorową odznakę „Za zasługi dla budownictwa”, Jan Mikołuszko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA, dostał medal 25-lecia Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zaś Unibep SA znalazł się wśród nagrodzonych statuetką PRIMUS INTER OPTIMOS. Jest to nagroda Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa dla osób i firm, które w szczególny sposób wpłynęły na kształtowanie i rozwój polskiego rynku budowlanego.

21 września 2017 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie miała miejsce uroczysta gala stanowiąca kulminacyjny punkt obchodów 25-lecia Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej, a wśród nich sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński, podsekretarz stanu Jerzy Szmit, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury – Jerzy Polaczek oraz posłowie na Sejm RP.

Gośćmi PZPB byli także liczni reprezentanci firm budowlanych oraz organizacji środowiskowych. Gala była okazją do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju infrastruktury i budownictwa w Polsce. Najwyższym odznaczeniem – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa został uhonorowany Andrzej Czapczuk, wiceprezes firmy F.B.I. Tasbud.

Decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa honorowe odznaki „Za zasługi dla budownictwa” otrzymali: Lidia Babula z Korporacji Radex SA, Mundek Bakierski z firmy Warbud SA, prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis z Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Andrzej Czapczuk i Bogdan Czapczuk z F.B.I. Tasbud SA, Marek Czerwiec z Budimeksu SA, Andrzej Grygo z Instalu Warszawa SA, Eugeniusz Pryzowicz z Unibepu SA, Ryszard Róziewicz z Korporacji Radex SA oraz Stanisław Słysz ze Staco Polska sp. z o.o.

Wręczyli je sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński oraz podsekretarz stanu Jerzy Szmit.

Tym, którzy przyczynili się do rozwoju PZPB, prezes Związku, Jan Styliński, wręczył medale 25-lecia Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Otrzymał go m.in. Jan MIkołuszko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA, do maja 2017 r. roku członek Rady PZPB. Od września 2015 roku jest prezesem Stowarzyszenia Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, którego był pomysłodawcą. Wyjątkowo aktywny w działalności na rzecz PZPB.

Po raz pierwszy, z okazji jubileuszu, Rada Związku podjęła decyzję o przyznaniu nagród PRIMUS INTER OPTIMOS. Jest to nagroda Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa dla osób i firm, które w szczególny sposób wpłynęły na kształtowanie i rozwój polskiego rynku budowlanego. Kapituła licząca ok. 100 osób wzięła pod uwagę następujące kryteria:

  • postępowanie fair-play wobec partnerów, podwykonawców oraz własnych pracowników, a także podejmowanie działań na rzecz odpowiedzialnego biznesu;
  • zbudowanie trwałej pozycji konkurencyjnej w danym segmencie rynku;
  • zbudowanie stałej wartości przedsiębiorstwa na polskim rynku budowlanym;
  • dbałość o wysoką jakość świadczonych usług;
  • skuteczną budowę świadomości i wartości marki oraz zaufania do niej.

Statuetki otrzymały następujące osoby: Karol Heidrich, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych oraz Wiktor Piwkowski, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

W grupie laureatów znalazły się firmy: Atlas, Budimex, Omega KBM Wschód, Strabag i Unibep.

Galę 25-lecia PZPB uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej i chórów akademickich Politechniki Warszawskiej, Politechniki Białostockiej i Tibi Domine pod batutą Dariusza Zimnickiego. W repertuarze znalazły się utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Georga Friedricha Händla, Stanisława Moniuszki, Henry’ego Purcella, Christophera Tina, Giuseppe Verdiego i Williama Steffe.

Na zdjęciu: Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA (z lewej), odbiera nagrodę dla spółki