13 lipca 2017 roku Unibep SA został oficjalnie partnerem Bazy Żeglarskiej w Rydzewie im. phm. Tadeusza Czaczkowskiego, obiektu prowadzonego przez Komendę Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim. Co roku sztuki żeglowania uczą się tam setki dzieci i młodzieży z całego kraju.

Unibep SA od lat pomaga Komendzie Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim. Jest to zarówno pomoc finansowa, jak też wolontariacka – pracownicy budowlani wykonują remonty, pomagają w podnoszeniu standardów lokalowych bazy w Rydzewie.

13 lipca miał miejsce specjalny apel poświęcony współpracy między harcerzami i Unibep SA. Wzięło w nim udział ponad 170 osób, głównie dzieci i młodzież, ale także duchowieństwo, szefowie Komendy Hufca ZHP oraz Unibep SA.

- Dziękuję za pomoc już okazaną, liczę na to, że teraz, gdy ta współpraca będzie jeszcze bliższa, uda się nam wspólnie jeszcze poprawić warunki bytowe dzieci i młodzieży. Wiele już zrobiliśmy, Rydzewo to jedno z najlepszych miejsc w Polsce, gdzie uczymy żeglarstwa. Ale mamy ambicje, by to rozwijać, bo żeglarstwo to nie tylko sport wody, to sposób życia, oparty na wiedzy i odpowiedzialności – mówił w czasie wystąpienia dh phm. Dariusz Kośko, komendant Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim.

- Pasja to jedna z wartości, którą w Unibepie uznajemy za najważniejszą. Żeglarstwo jest także pasją, która sprawia wiele radości i jednocześnie bardzo rozwija osobowość. Jesteśmy dumni, że razem możemy pracować z ambitnym młodym pokoleniem. Jest to nam wszystkim bardzo potrzebne – powiedział w czasie uroczystości Jan Mikołuszko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA.

W części oficjalnej nastąpiło także podpisanie „Deklaracji o objęciu patronatem Bazy Żeglarskiej w Rydzewie Komendy Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim przez Unibep SA”. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli: Dariusz Kośko oraz ksiądz Zbigniew Niemyński (ze strony ZHP) oraz Jan Mikołuszko oraz Leszek Gołąbiecki (ze strony Unibep SA). Księża katoliccy i prawosławni poświęcili bazę w Rydzewie, a dzieci i młodzież zaprezentowała  świetne pląsy i piosenki harcerskie.

Od 13 lipca po mazurskich jeziorach pływają jachty z bazy w Rydzewie, które mają żagle oznaczone logo ZHP oraz Unibep SA. Na terenie bazy stanęła specjalna tablica opowiadająca o historii ośrodka żeglarskiego ZHP w Rydzewie. Nad nią powiewają flagi Komendy Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim oraz Unibep SA.