Unibep SA oraz Politechnika Białostocka podpisały umowę o współpracy. Umowa dotyczyć będzie wspólnych przedsięwzięć Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz tej liczącej się nie tylko w kraju firmy budowlanej.

- Podpisany we wtorek, 21 lutego 2017 r. dokument to wynik długoletnich, wspólnych działań prowadzonych przez Spółkę UNIBEP i Uczelnię. Liczymy na to, że ta umowa będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ władze firmy zaproponowały udział swoich pracowników w konkretnych działaniach Wydziału – mówił Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw i podawał przykłady takich działań.

- Politechnika kształci bardzo dobrych inżynierów, którzy zostają u nas menedżerami. Te osoby pracują nie tylko w kraju – mówił podczas spotkania prezes UNIBEPU Leszek Marek Gołąbiecki i wymieniał regiony, w których firma realizuje budowy: Białoruś (Mińsk i Grodno), Norwegia (ponad 1600 mieszkań), a także w Polsce – Galeria Północna w Warszawie i największa fabryka proszków mlecznych dla Mlekovity w Wysokiem Mazowieckiem.

W ramach łączenia nauki z praktyką organizowane będą dodatkowe zajęcia dla studentów i kadry naukowej Uczelni, także wyjazdy techniczne na budowy prowadzone przez firmę. Umowa dotyczy też współpracy naukowej, płatnych praktyk zawodowych, staży przemysłowych dla pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz zorganizowania wśród studentów konkursu na najlepszą pracę dyplomową. To także wspólne projekty ze studenckimi kołami naukowymi.

- Firma UNIBEP zatrudnia blisko 1300 osób – mówił Prezes Gołąbiecki. – Większość tych osób – ponad 500 – to inżynierowie, przede wszystkim absolwenci Politechniki Białostockiej – wyliczał Leszek Marek Gołąbiecki, także absolwent naszej Uczelni.

Pracy mamy co niemiara, zatrudniamy dużo ludzi, rozwijają się kolejne projekty, więc trzeba nam nowych ludzi, ludzi zaangażowanych, z pasją, a nasza kadra, może takich młodych ludzi wspomóc i przekazać im swoje bogate doświadczenie – mówiła Dyrektor Personalny UNIBEPU Aneta Andruszkiewicz. Podkreślała także długoletnią współpracę firmy z Biurem Karier Politechniki Białostockiej i obecność na Targach Pracy.

Natomiast dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju WBiIŚ poinformowała o pierwszym spotkaniu studentów z UNIBEPEM już 15 marca.

Źródło: pb.edu.pl