Wysoka jakość zarządzania Unibep SA, oparta na międzynarodowych standardach i dobrych praktykach zarządzania, jest ważną wizytówką firmy, co znalazło potwierdzenie w licznych nagrodach i certyfikatach systemu zarządzania.

Pozycja Unibep SA stale rośnie w rankingach branżowych i ogólnopolskich, nasze przedsiębiorstwo otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane spółce oraz referencje uzyskiwane bezpośrednio od naszych klientów. W celu ciągłego doskonalenia organizacji wewnętrznej i umacniania pozycji rynkowej, Unibep SA zarządza jakością inwestycyjnego procesu budowlanego zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001, stawiając wymagania klientów i wymagania prawne w centrum uwagi całej kadry kierowniczej i personelu operacyjnego.

W branży budowlanej, poza zaufaniem, łączącym inwestora z wykonawcą, niezwykle ważne jest też zapewnienie bezpieczeństwa w procesach pracy, bez którego nie można osiągnąć zadowolenia Klientów i nie można zbudować trwałej przewagi konkurencyjnej. Dlatego Unibep SA zarządza również bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia pracowników i innych podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycyjnego procesu budowlanego zgodnie z wymaganiami normy BS OHSAS 18001.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i BHP z podejściem procesowym było strategiczną decyzją kierownictwa Unibep SA w celu poprawy skuteczności zarządzania oraz zwiększenia zadowolenia Klientów przez spełnianie ich wymagań w sposób ciągły i zaplanowany.

Certyfikaty

Ekologia jednym z priorytetów

W Unibep SA została wprowadzona deklaracja środowiskowa, aby zakomunikować pracownikom, współpracownikom, inwestorom, instytucjom oraz innym pomiotom cele i zasady środowiskowe, świadomość odpowiedzialności ekologicznej towarzyszącej w działalności naszej firmy.

Jest to deklaracja mówiąca, iż Unibep SA nie tylko spełnia wymogi prawne w tym zakresie, ale planuje, podejmuje działania oraz zobowiązuje się do zminimalizowania wpływu na środowisko podczas realizacji inwestycji budowlanych, prowadzonych procesów produkcyjnych w fabryce, wytwórni mas bitumicznych i innych obszarach działalności. Jest to swojego rodzaju podniesienie kompetencji firmy i motywacja do dalszych działań ekologicznych.

Ta deklaracja mówi także o tym, że obszar działań proekologicznych jest ważny dla całej firmy, gdyż postępujemy według zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie.