W celu zmniejszenia ryzyka zaistnienia wypadków przy pracy i poprawy stanu bezpieczeństwa na budowach, UNIBEP S.A. wprowadził do stosowania standardy BHP zgodnie z wytycznymi Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Wszystkie umowy na dostawy materiałów budowlanych, usługi i roboty budowlane zawierają wymagania w zakresie bezpiecznego wykonywania dostaw i robót budowlanych. Oferty naszych Kontrahentów powinny zawierać w sobie koszty BHP zgodne z naszymi wymaganiami (np.: hełm ochronny, kamizelka odblaskowa, światło ostrzegawcze i dźwiękowy sygnalizator cofania) przedstawionymi poniżej.


Materiały do pobrania: