Ekologia jednym z priorytetów

W Unibep SA została wprowadzona deklaracja środowiskowa, aby zakomunikować pracownikom, współpracownikom, inwestorom, instytucjom oraz innym pomiotom cele i zasady środowiskowe, świadomość odpowiedzialności ekologicznej towarzyszącej w działalności naszej firmy.

Jest to deklaracja mówiąca, iż Unibep SA nie tylko spełnia wymogi prawne w tym zakresie, ale planuje, podejmuje działania oraz zobowiązuje się do zminimalizowania wpływu na środowisko podczas realizacji inwestycji budowlanych, prowadzonych procesów produkcyjnych w fabryce, wytwórni mas bitumicznych i innych obszarach działalności. Jest to swojego rodzaju podniesienie kompetencji firmy i motywacja do dalszych działań ekologicznych.

Ta deklaracja mówi także o tym, że obszar działań proekologicznych jest ważny dla całej firmy, gdyż postępujemy według zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Wymagania dla podwykonawców w zakresie Ochrony Środowiska - załącznik do umowy: