Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z procesem wydzielania i usamodzielniania biznesu budownictwa modułowego, Spółka zawarła w dniu 31 października 2019r. ze spółką zależną Unihouse S.A. [Spółka Zależna] umowę przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Unihouse Oddział Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim [ZCP] o łącznej wartości 38,7 mln zł na Spółkę Zależną [Umowa].

Załączniki: