Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę, datowanej na dzień 10 czerwca 2019 r., umowy o roboty budowlane na realizację jako podwykonawca inwestycji budowlanej na Powiślu w Warszawie (Umowa).

Załączniki: