Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 31 maja 2019 r. zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Serwisowania Rakiet Przeciwokrętowych NSM w województwie mazowieckim (Umowa). Zamawiającym jest spółka Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (Zamawiający).

Załączniki: