Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 7 listopada 2018 r. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum), UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum 1) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem (Partner Konsorcjum 2) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany” (Inwestycja).

Załączniki: