Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 5 października 2018 r. podpisał z Home Invest Poborzańska I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) dwie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowych przy ulicy Poborzańskiej w Warszawie.

Załączniki: