Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 29 czerwca 2018 r. pomiędzy spółką zależną od Emitenta, Unidevelopment S.A. (Kupujący), a osobą fizyczną (Sprzedający), umowy nabycia udziału w nieruchomości położonej przy ul. Coopera w Warszawie (Nieruchomość).

Załączniki: