Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. zawarł umowę na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8” (Inwestycja).

Załączniki: