Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka), przekazuje poniżej informację nt. akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r. (ZWZ)

Załączniki: