Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r. (ZWZ).