Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. podpisał umowę (Umowa) na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Sjusjoen“ w gminie Ringsaker w Norwegii (Inwestycja). Zamawiającym jest Sjusjoen Prima Utvikling AS z siedzibą w Oslo w Norwegii (Zamawiający).

Załączniki: