Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 28 maja 2018 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka zależna od Unidevelopment S.A., tj. Osiedle Marywilska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki: